Beelden zijn de nieuwe woorden

Met de tentoonstelling ‘Beelden zijn de nieuwe woorden’ (21 maart t/m augustus 2015) stelt MOTI i.s.m. de BankGiro Loterij de betekenis en kracht van beeld in ons leven centraal aan de hand van diverse recentelijk aangekochte collectiestukken.

Bij een beeld denken we meestal aan een foto of een schilderij: er wordt vaak een relatie gelegd met kunst. Beelden verschijnen in een context, hebben een omgeving en een betekenis. Dat betekent dat ook verbeelding en beeldvorming onderdeel zijn van de beeldcultuur. Bijvoorbeeld het gedrag en de uitstraling van een persoon of het karakter van een organisatie (imago), de stijl van spreken en de kunst van overtuigen (retorica) zijn net zo belangrijk in de beeldcultuur als een snelle snapshot met smartphone of een bibberig YouTube-filmpje dat de wereld overgaat. Deze diversiteit van beeldcultuur zie je terug in deze tentoonstelling, waarbij verschillende collectiestukken elk een eigen verhaal vertellen.

Beelden met een boodschap

In de beeldcultuur zijn beeld en tekst elkaars gelijken. Maar juist beeld floreert in deze rumoerige tijd van crisis en revolutie. Beelden zijn doorslaggevend in belangrijke kwesties en kunnen de werkelijkheid beïnvloeden. Sommige beelden transformeren met hun zeggingskracht, roem, repetitie en herkenbaarheid tot belangrijke iconen.

We leven in de beeldcultuur. In MOTI verzamelen we daarom beelden die een boodschap overdragen.

De MOTI collectie is opgebouwd met beelden uit de professionele kunst- en vormgevingswereld, maar ook verzamelt het museum beelden van amateurs, het internet en andere media. Het museum toont in de tentoonstelling Beelden zijn de Nieuwe Woorden een selectie van aankopen en schenkingen uit de afgelopen jaren.

Bron: www.motimuseum.nl