Actiematige campagnes

Een actiegerichte campagne is bedoeld om een beweging op gang te krijgen. Bij consumentgerichte marketing is het ‘what’s in it for me’ gehalte bepalend voor succes. NPN ontwikkelt campagnes die op originele en spraakmakende wijze worden aangekondigd, ingevuld en opgevolgd.

Bij een actiecampagne die specifiek gericht is op professionele zorgverleners, is het zaak de boodschap in balans te houden met de toepassing van de medicatie.

Medische ethiek en het acteren binnen de kaders van de wet- en regelgeving spelen hierbij een grote rol.

NPN Communicatie beschikt over de ervaring en het inlevingsvermogen dat nodig is om met een actiegerichte campagne de juiste doelgroep te bereiken en deze bovendien in beweging te krijgen.