Merk campagnes

Het ontwikkelen van een merkcampagne is een aparte discipline. Vanaf de eerste planvorming voert NPN Communicatie overleg om samen alle facetten van de merkpiramide te doorlopen. In een brainstormsessie doorlopen we de invulling van de visie, missie, waarden, beloften van het merk en de uiteindelijke kernboodschap.

Deze merkinformatie vormt de basis in de ontwikkeling van een beeldmerk. Een aansprekend beeldmerk waarmee je indruk maakt op de ontvanger.

Juist de combinatie van een creatief ontwerp en een teasende pay-off versterken uw boodschap tot een pakkend geheel.

NPN Communicatie gaat terug naar de kern van het merk én creëert beleving!