Onze focus

Reclame in de zorgsector vergt een specifieke aanpak en is een vak apart. Het respecteren van regels en wetten, ethische normen en toch de markt in beweging krijgen. Hoe zorg je voor de optimale balans in je boodschap zodat deze synergie creëert in de benadering van diverse spelers binnen de gezondheidszorg? Welke communicatiemiddelen zet je in en hoe speel je gericht in op de trend van patiënt gedreven marketing?

 

NPN Communicatie heeft geruime ervaring en kennis op het gebied van marketing en communicatie binnen de gezondheidszorg. Het is onze passie om in een gesprek uw marktissue goed in kaart te krijgen en u direct te inspireren met passende nieuwe ideeën. Onze missie is geslaagd zodra een concept u ook daadwerkelijk succes brengt. Daag ons uit!

Marcom Concepten

Creatie & Design

E-Commerce

Sinds kort hebben gemeentes een belangrijke rol in de begeleiding van zorgbehoevende burgers. Heeft dit impact op uw marketingbeleid?
De overheid zet zich in voor een gezond Nederland. Daarbij staan kwaliteit en betaalbaarheid van de zorg voorop. Wat kan u als organisatie daarbinnen betekenen?
Ervaringsdeskundigen spelen een belangrijke rol bij de voorlichting. Hulp nodig bij het maken van de juiste keuze van communicatiekanalen en middelen?
Zorgverzekeraars hebben een maatschappelijke verantwoordelijkheid t.a.v. de betaalbaarheid van de zorg. Op welke wijze biedt u product en/of dienst een bijdrage in kostenefficiëntie voor de zorg?
De rol van verpleegkundigen en verpleegkundig specialisten anticipeert snel op alle veranderingen in het zorglandschap. Hoe speel jij daar op in binnen je marketingcampagne?
Naast medicatie uitlevering, staat een goede patiëntenvoorlichting en de juiste ondersteuning centraal. Hoe creëer je de beste ondersteunende service voor uw patiënt?
Naast ziekenhuizen is er een grote opkomst en diversiteit in aanvullende zorginstellingen, waaronder ook privéklinieken. Hoe speel je in op deze trend binnen het huidige zorglandschap?
Intuïtieve informatievoorziening is doeltreffend voor goed medicatiegebruik. Hoe zorgt u voor eenvoudige en efficiënte communicatie in lijn met de wetgeving?
De verschuiving van het traditionele artsenbezoek naar een multichannel benadering vergt een geheel andere aanpak. Heeft u de multichannel benadering reeds op orde?