CSL Behring

CSL Behring is een farmaceutisch bedrijf en wereldleider in biotherapeutica op basis van plasmaproteïnen.

Vraagstelling

De klant wil graag een nog onbekende doelgroep aanschrijven en heeft daarnaast nog geen goed beeld van het huidige behandelbeleid en wensen binnen deze doelgroep. Naast het creëren van awareness rondom het bedrijf CSL Behring willen ze ook hun producten positioneren, afspraken genereren bij de nieuwe doelgroep én meer inzicht verkrijgen in het huidige behandelbeleid bij gerelateerde indicaties. Bedenk een mailingcampagne die dit alles kan coveren.

Uitwerking

NPN heeft een mailingcampagne ontwikkeld, bestaande uit 2 stappen; Stap 1: teasermailing (box met gimmick) om de doelgroep alvast nieuwsgierig te maken, opgevolgd door Stap 2: mailingkaart met websleutel. De mailingkaart introduceert het bedrijf en productportfolio én gelijktijdig biedt de mailing de mogelijkheid voor inventarisatie en follow up mogelijkheden. De websleutel maakt het mogelijk om direct online een questionnaire te beantwoorden (persoonlijke link) en in ruil daarvoor ontvangt de arts een presentje tijdens een herhaalbezoek.