ICZ – intermediair voor chronisch zieken

ICZ – intermediair voor chronisch zieken is opgericht door Ernst Arens en Maarten Godijn. Zij zijn beide zelf chronisch ziek en konden geen goede overlijdensrisicoverzekering vinden. Beiden komen uit de financiële dienstverlening en hebben daar veel ervaring opgedaan, vandaar ook dat ze samen het initiatief hebben genomen ICZ op te starten. ICZ is gespecialiseerd in het verzekeren van mensen die chronisch ziek zijn of zijn geweest.

Vraagstelling

ICZ was op het moment dat ze bij NPN aanklopte nog in de opstartfase. De vraag was helder, ze wilde graag een passend logo en huisstijl ontwikkelen op basis van hun wensen, geïnspireerd op een eigen ontwerp. Daarnaast stelde ze ons de vraag mee te denken over de inhoud van een folder en passende vormgeving in lijn met de door ons ontwikkelde nieuwe huisstijl. Tot slot, zeker zo belangrijk, wilde ze graag hulp bij het ontwerp en de ontwikkeling van een website. Het doel van de website is dat deze een informatief, wervend en belevend karakter gaat krijgen, zodat de doelgroep zich gaat herkennen en ook stappen onderneemt voor navraag van mogelijkheden.

Uitwerking

Allereerst hebben we op basis van de wensen en het voorbeeld logo, een aantal schetsen gemaakt, elk geïnspireerd op het bestaande logo/wensen én telkens doorvertaald naar een net andere gedachtengang en gerelateerde identiteit. Op basis van feedback is een doorvertaling gemaakt naar een geheel eigentijdse versie. NPN heeft voor de opbouw van de folder een aantal teksten geschreven en uiteindelijk tot een wervend en pakkend geheel gemaakt. Tot slot, zijn er vele gesprekken gevoerd over de doelstellingen van de website, de wensen voor stijl en vormgeving en hebben we ook hiervoor een passend ontwerp ontwikkeld. Overall een totale campagne voor de introductie van ICZ. Ter beeldvorming, bekijk de visuals en laat je verrassen.