Pfizer

Pfizer is een wereldwijde farmaceutische organisatie en producent van onder andere een geneesmiddel tegen neuropatische pijn en gegeneraliseerde angststoornissen.

Vraagstelling

Het product is bij de doelgroep bekend als geneesmiddel tegen neuropatische pijn. De uitdaging is om het andere indicatiegebied, gegeneraliseerde angststoornis (GAS), meer onder de aandacht te brengen bij de doelgroep.

Uitwerking

Er is bewust gekozen om voort te borduren op het vaste beeldmerk aangezien deze reeds bekend is bij de doelgroep en daardoor zorgt voor herkenning. Dit keer echter in een vernieuwd ontwerp waarin de aandacht specifiek is gericht op de GAS indicatie. Deze focus is benadrukt door het toevoegen van speciale effecten aan de opmaak en productie van de materialen. NPN heeft een volledige campagne uitgewerkt waarin awareness-, responsmailings en ondersteunende (nascholings)materialen op het juiste moment werden ingezet en elkaar versterken.