Roche Diagnostics

Roche Diagnostics is een internationale research georiënteerde healthcare onderneming.

Vraagstelling

Ontwikkel een complete communicatiecampagne rondom vitamine D-deficiëntie.

Uitwerking

NPN heeft een compleet concept uitgewerkt om enerzijds awareness te creëren rondom vitamine D-tekort en anderzijds artsen en patiënten te informeren over het belang van tijdig meten en signaleren van vitamine D-tekort. Een belangrijk onderdeel van deze campagne was de ontwikkeling van casuskaarten, waarin per risicogroep een plan van aanpak stapsgewijs is doorlopen. Bekijk hier een greep uit het volledige pakket aan ondersteunende materialen dat is ontwikkeld, waaronder een bureaudisplay met patiëntinformatie, advertentie en leave behindmateriaal voor het salesteam.