Sanofi Pasteur MSD

Sanofi Pasteur MSD houdt zich bezig met de distributie van een uitgebreid scala aan vaccins. Hiermee levert Sanofi Pasteur MSD een belangrijke bijdrage aan het voorkómen van infectieziekten in Nederland.

Vraagstelling

Sanofi Pasteur MSD wil graag binnen het thema “Goed voorgelicht op reis”, in samenwerking met een GGD verpleegkundige een serie van voorlichtingskaarten maken, elk gebaseerd op een specifiek vaccin. De voorlichtingskaarten hebben tot doel dat ze voor reisadviseurs en/of verpleegkundigen een prima leidraad bieden voor informatieverstrekking richting de reiziger. Aangezien het reisvaccin spreekuur veelal gepaard gaan met een grote diversiteit aan nationaliteiten, is het van groot belang dat de voorlichtingskaarten intuïtief zijn en dat het visuele karakter ervoor zorgt dat ze bruikbaar zijn voor iedereen. Het eerste vaccin wat is uitgewerkt is het rabiës vaccin, beter bekend als hondsdolheid.

Uitwerking

We hebben ervoor gekozen dat de eerste uitwerking, onderdeel wordt van een serie zodat er een eenheid is tussen deze en toekomstige edities (andere vaccins). De basis voor een intuïtieve vormgeving is fotografie. We hebben de gespreksleidraad doorvertaald naar passende beelden en deze in een logische opbouw bijeengebracht tot een geheel. Onderwerpen die aan bod komen zijn o.a.; het ziektebeeld, de dragers, hoe raak je besmet, hoe kan je dit voorkomen, wie zijn risicolopers en wat te doen bij een incident? De voorlichtingskaart zelf is opgebouwd uit flappen, elk gekoppeld aan een specifiek onderwerp, een prima leidraad voor een stapsgewijze communicatie. Op de achterzijde is een toelichting uitgewerkt, dit zorgt voor uniformiteit in gebruik en biedt handvaten voor de reisadviseur en/of verpleegkundige. Tot slot, er is ook een bijpassend vaccinatiepaspoort voor de reiziger ontwikkeld, dit maakt het geheel compleet. Bekijk de voorlichtingskaart en ontdek de veelzijdigheid van dit project.