Tramedico

Tramedico verzorgt de marketing en verkoop van receptgeneesmiddelen, waaronder een geneesmiddel ter bestrijding van infectie bij taaislijmziekte.

Vraagstelling

Ontwikkel een huisstijl en een nieuwe campagne voor het Cairways zorgprogramma; een programma dat het gebruik van inhalatie antibiotica in de thuissituatie ondersteunt.

Uitwerking

De eerste stap in dit traject is het ontwerp van een Cairways logo en de ontwikkeling van een nieuwe huisstijl. Na een grondige inventarisatie waar het merk voor staat, is NPN gaan schetsen. Allereerst voor het nieuwe Cairways logo en huisstijl. Later voor het ontwerp van een beeldmerk die de kernwaarden van het Cairways zorgprogramma uitstralen en een emotie oproept bij de ontvanger. De campagne is gericht op verschillende doelgroepen: artsen, verpleegkundigen en patiënten. Voor de uitwerking van de campagne heeft NPN per doelgroep een zorgvuldige selectie aan communicatiematerialen gemaakt, waaronder een brochure, patiënteninformatiemap, verpleegkundigenmap en detail aid en direct mailings. De content voor deze materialen is gericht op de specifieke doelgroep geschreven. Bekijk hier de campagnebeelden van het Cairways zorgprogramma!